Zastępstwa

DATA:Numer lekcjiKlasaPrzedmiotNauczyciel
nieobecny
ZastępcaSposób organizacji zastępstwa
15/02/20176III SG
Biologia
D. Staszak
M. Solżyński
muzyka
15/02/20177II SGBiologia

D. Staszak
do domu
15/02/20178I SGBiologia

D. Staszak
do domu
16/02/20172IIIa SSP
Szachy
P. Witwicki
E. Łaczna
opieka
16/02/20173II SSPtaniec
A.Piotrowska
W. Przybylska
matematyka
16/02/20174II SSPszachy
A.P. Witwicki
E. Łączna
opieka
16/02/20174IIIa / IIIb SSPtaniec
A. PiotrowskaM. Bartkowiak
opeka
16/02/20176Va SSPj. angielski
J. BaraniakA.Plewińska
informatyka
16/02/20177Va SSPj. angielskiJ. BaraniakM. Tobolskiwf
16/02/20178Vb SSP
j .angielski
J. Baraniak
A. Piotrowska
taniec