KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne z siedzibą w Jarocinie zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002928, ul. Przemysłowa  163-200 Jarocin do którego Państwo się zapisali.
  2. Z Jarocińskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym można skontaktować się  w drodze korespondencji elektronicznej-mail: sekretariat @spolecznejarocin.pl lub pisemnie na adres ul. Przemysłowa 1, 63-200 Jarocin
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.
  4. Przesyłania Pani/Panu informacji o działaniach Stowarzyszenia.
  5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  6. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będą Państwo członkami Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jarocinie a po wykreśleniu z listy członków Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego , przez okres konieczny dla spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:- prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych.

– prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.

– prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

– prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych

– prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

– prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.