Skład Rady Rodziców w Zespole Szkół Społecznych w Jarocinie

 1. Anna Łuczak
 2. Magdalena Bocheńska
 3. Błażej Bartkowiak
 4. Paulina Holz
 5. Katarzyna Gay
 6. Agnieszka Karlińska
 7. Agnieszka Piosik
 8. Katarzyna Malecha – Kwak
 9. Magdalena Sztajer
 10. Maria Rozpendowska
 11. Jolanta Józwiak
 12. Małgorzata Bierła

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Agnieszka Karlińska

z-ca: Magdalena Bocheńska

skarbnik: Błażej Bartkowiak