, , ,

Święto Edukacji Narodowej

W czwartek, 12 października  br. w Zespole Szkół Społecznych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. Przybyłych nauczycieli, rodziców i uczniów powitała pani dyrektor Marzena Michalak – Piękna, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz podziękowała nauczycielom za trud, serce i ogromny  wkład  w wychowanie i nauczanie.

Uczniowie klasy I SSP, I SG i I SLO w obecności Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego, Rodziców złożyli ślubowanie i od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.

Moment pasowania był bardzo podniosły. Wszyscy zebrani powstali a delegacje klas pierwszych stanęły po dwóch stronach sztandaru i powtarzały słowa przysięgi. Pani dyrektor  dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Następnie wychowawczyni klasy pierwszej SSP – pani Grażyna Kielińska wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy. Dla wszystkich pierwszoklasistów były to niezapomniane chwile, które długo będą mieli w swojej pamięci.

Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna, tekst przysięgi oraz symboliczny moment pasowania, nie pozwalają wymazać ze wspomnień tej uroczystości.