, ,

Spotkanie z prawnikem

W dniu 19 października 2016 roku odwiedziła naszą szkołę pani mgr Żaneta Nowacka, doktorant z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie z gimnazjalistami i licealistami odbyło się z okazji Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy Celem jego było przybliżenie uczniom problemów związanych z ustawą zasadniczą oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Tematyka, z którą młodzi ludzie mogli zetknąć się dotąd w mediach lub na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, zainteresowała wszystkich bez wyjątku! Najpierw słuchacze starali się razem z nauczycielem akademickim zdefiniować pojęcie oraz typologię konstytucji, a następnie dyskutowali o podstawowych wolnościach, prawach i obowiązkach obywateli. Zadaniem najbardziej absorbującym, a zarazem wymagającym, było przeanalizowanie orzeczeń Trybunał Konstytucyjnego w konkretnych sprawach, oraz zdecydowanie czy Sędziowie słusznie i sprawiedliwie ocenili konkretne przypadki. Wszak prawo to ars boni et aequi! Oby więcej takich konwersatoriów!