Scratch Kocha Matematykę – ogłoszenie konkursu

Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie
Scratch Kocha Matematykę,
którego jest organizatorem dzięki środkom pozyskanym w ramach grantu zdobytego przez szkołę w programie mPotęga, organizowanym i finansowanym przez Fundację mBanku.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Zadaniem pierwszego etapu jest stworzenie projektu w wizualnym języku programowania Scratch:
gry lub programu do nauki matematyki.
Najlepsi uczestnicy etapu I zostaną zakwalifikowani do finału – Pikniku Matematycznego, który odbędzie się w ZSS w Jarocinie.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 4-5 i 6-7.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych (do etapu I): 12.11.2017, na adres: scratch.km@gmail.com (szczegóły dot. zgłoszeń zawarto w regulaminie konkursu).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na poniższy adres e-mail: scratch.km@gmail.com.

Poniżej zamiesczono regulamin konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Regulamin
Załącznik do regulaminu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).