,

Pasowanie na czytelnika

Uczniowie klasy I stali się dzisiaj pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki. Zapoznali się z regulaminem biblioteki, poznali prośby książki i przyrzekli ją szanować.