Odwiedzamy tych, których już nie ma z nami.

Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielami Zarządu JSE odwiedzili groby nieżyjących już nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych. Niech Pamięć o Nich w murach naszej szkoły nigdy nie zaginie.