,

Krzyżowa dzień V

Krzyżowa dzień piąty. Uczniowie I klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w dniach od 29 maja do 2 czerwca uczestniczyli w spotkaniu niemiecko-polskim w Krzyżowej współfinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dzisiaj pożegnaliśmy naszych nowych niemieckich oraz polskich kolegów. Czas minął nie tylko na rozwijaniu własnych kompetencji językowych i wzmacnianiu kompetencji socjalnych i kulturowych lecz również na zawieraniu nowych przyjaźni.
Nasza przygoda rozpoczęła się na historycznym dworcu wybudowanym specjalnie na przyjazd cesarza Wilhelma II do majątku Feldmarszałka Helmutha von Moltke w Krzyżowej.y
Spotkanie odbywało się w dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke , na terenie której spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjną, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej.
Mamy nadzieję, że do Krzyżowej jeszcze będziemy wracać.