,

Krzyżowa dzień IV

Krzyżowa- dzień czwarty: dzisiaj zwiedzaliśmy Wrocław a wieczorem spotkaliśmy się przy ognisku. A na zakończenie dnia dyskoteka! Polsko- niemieckie spotkanie dobiega końca , niestety?