Konkurs “Wybieram wodę – akcja edukacja”

Przedstawienie edukacyjne zostało skierowane do dzieci z klas I-III SSP. Uczniowie z klasy V SSP przygotowali krótkie przedstawienie w celu zapoznania kolegów i koleżanek ze szkoły z tematem prawidłowej gospodarki wody, uświadomienie uczniów o zasobach wodnych na świecie. Projekt został zgłoszony do konkursu “Wybieram wodę – akcja edukacja”.

Link do filmu:

Wpływ oszczędzania wody na ochronę środowiska i budżety gospod…

Przedstawienie edukacyjne zostało skierowane do dzieci z klas I-III SSP. Uczniowie z klasy V SSP przygotowali krótkie przedstawienie w celu zapoznania kolegów i koleżanek ze szkoły z tematem prawidłowej gospodarki wody, uświadomienie uczniów o zasobach wodnych na świecie. Projekt został zgłoszony do konkursu "Wybieram wodę – akcja edukacja".

Opublikowany przez Zespół Szkół Społecznych w Jarocinie na 19 października 2017