,

Gramy i śpiewamy.

Dzisiaj wszystkie dzieci biorące półkoloniach śpiewały piosenki, uczyły się zasad pierwszej pomocy i grały w szachy.