,

Finał konkursu: „Oddaj zużyty telefon komórkowy odbierz nowy aparat fotograficzny”

Z przyjemnością informujemy, że Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY –

ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.
Celem akcji było promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zużyte telefony komórkowe stanowią ogromne zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie takie jak np. kadm i ołów. Wyrzucony telefon komórkowy może zatruć znaczne ilości wody i gleby.
Nasza szkoła wykazała się dużą aktywnością w zbiórce zużytych telefonów komórkowych i otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny Kodak FZ43.
Serdecznie gratulujemy wygranej i dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w naszym konkursie ekologicznym a zwłaszcza klasie IV oraz III Gimnazjum.
Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji jesienią przy okazji „Sprzątania Świata”.