, , ,

DZIEŃ MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE

Rozpoczęliśmy od konkursu “Kangur”, brali w Nim udział uczniowie z podstawówki, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Następnie dzieci i młodzież rozwiązywała ogromną krzyżówkę matematyczną oraz zagadki, które były wywieszone na korytarzu szkolnym. Dzieci najmłodsze robiły zające z sześcianu z origami oraz grały w darta w świetlicy.