,

Doświadczenia na lekcji biologii

Uczniowie klasy VII na zajęciach Biologii przeprowadzili doświadczenie pt. wykrywanie witaminy C w niektórych produktach spożywczych oraz wykrywanie skrobi w niektórych produktach spożywczych.
Udowodnili, że więcej skrobi znajduje się w produktach roślinnych niż w produktach zwierzęcych.
Na zajęciach z Biologii uczniowie klasy VII wykonali również piramidę zdrowia. Dowiedzieli się, że najważniejszy jest ruch fizyczny. Poznali wartość odżywczą poszczególnych produktów oraz ilości jakie powinni spożywać.