,

Doradztwo zawodowe w gimnazjum – „Sukces jest wynikiem właściwej decyzji” Eurypides

Wybór przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej, zawodu jest bardzo ważną decyzją, przed którą stoi każdy uczeń kończący gimnazjum.

Uczniowie klasy III SG objęci zostali cyklem grupowych zajęć specjalistycznych –  a mianowicie realizacją programu doradztwa zawodowego.
Spotkania były prowadzone na terenie szkoły przez doradcę zawodowego  oraz pedagoga szkolnego w ramach godzin wychowawczych.
Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu oraz dojrzałego planowania kariery edukacyjno – zawodowej.

Na ostatnich zajęciach uczniowie wzięli udział w bieganym dyktandzie, przy którym nie tylko dobrze się bawili, ale przede wszystkim integrowali.