,

Czy wszystko jest zdrowe?

Klasy gimnazjalne w ramach programu szkoły promującej zdrowie co poniedziałek od początku maja na lekcji wychowania fizycznego, mają zajęcia z dietetyczką gdzie rozmawiają o tym jak się odżywiać w ciągu dnia.