Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

dla liceum ogólnokształcącego

Klasa I

Religia, Świadczę o Jezusie w rodzinie 1, ks.W. Galant, wyd.: Gaudianum

Język polski, Lustra świata, wyd. WSiP

Język angielski, New Matura Explorer cz. I, J. Huhhes, A. Łubecka, wyd. Nowa Era + zeszyt ćwiczeń

Język rosyjski, “Wot i my” 1, M.Wiatr-Kmieciak, wyd. PWN + zeszyt ćwiczeń

Matematyka, Matematyka Nowej Ery pr., W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, wyd. Nowa Era

Historia, Poznać przeszłość. Wiek XX, S.Roszak, J.Kłaczkow, wyd. Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie, W centrum uwagi pp, A.Janicki, wyd. Nowa Era

Geografia, Oblicza geografii zakres podstawowy, R. Uliszak, K. Wiedermann, wyd. Nowa Era + Atlas geograficzny

Biologia, Biologia na czasie, E. Bonar, W. Jeleń, S. Czachorowski, wyd. Nowa Era

Fizyka, Świat fizyki, wyd. WSiP

Chemia, To jest chemia PP, R. Hassa, A. Mrzigod, wyd. Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja dla bezpieczeństwa, B. Boniek, A. Kruczyński, Ł. Wyrcz-Rekowski, wyd. Operon

Podstawy Przedsiębiorczości, Krok w przedsiębiorczość, Z. Makieła, T. Rachwał, wyd. Nowa Era

Wiedza o kulturze (NIE KUPOWAĆ)

Klasa II

Religia, Świadczę o Jezusie w świecie 2, ks.W. Galant, wyd.: Gaudianum

Język polski, Lustra świata, wyd. WSiP

Język angielski PP, Oxford Solutions, T.Falla, P.A. Davies, wyd. Oxford + zeszyt ćwiczeń

Język angielski PR, Solutions Advanced, T.Falla, P.A. Davies, wyd. Oxford + zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki, Aless klar neu 2 PP, K. Łuniewska, U. Tworek, wyd. WSiP

Język rosyjski (NIE KUPOWAĆ)

Matematyka, Matematyka Nowej Ery pr., W. Babiński, L. Chańko, wyd. Nowa Era

Historia PR, Zrozumieć przeszłość PR. Część 1,2, R. Kulesza, K. Kowalewski, wyd. Nowa Era

Historia i Społeczeństwo. Uzupełnienie, Ojczysty Panteon, Rządzący i rządzeni, wyd. Nowa Era

Geografia PR, Oblicza geografii 1,2, R.Malarz, M. Więckowski, wyd. Nowa Era + Maturalne karty pracy

Biologia, Biologia na czasie 1 PR, F.Dubert, R.Kozik, wyd. Nowa Era

Fizyka PR, Z fizyką w przeszłość, wyd. WSiP

Chemia PR, To jest chemia 1, M. Litwin, J. Szymońska, wyd. Nowa Era