Kontakt

Adres:

Zespół Szkół Społecznych
ul. Przemysłowa 1
63-200 Jarocin

tel. 509 479 941 lub 62 747 3789
fax: 62 747 3789
mail: sekretariat@spolecznejarocin.pl

Sekretariat szkoły czynny:
Po-Pt: 8:00-15:00

Numer Konta – czesne, wpisowe:
Polska Kasa Opieki SA o/Śrem
41 1240 6902 1111 0010 3595 0753

Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne

mail: sekretariat@spolecznejarocin.pl

Konto JSE dotyczące składek członkowskich:
78 8427 0009 0020 1742 2000 0001